• Най-хубави растат децата в своята родина, в детската градина.
  ДГ "ПЪРВИ ЮНИ" ГАБРОВО
  Най-хубави растат децата в своята родина, в детската градина.
  КЪДЕ? Къде най-сладко пеят птичките? В клоните зелени, дето са родени. Къде най-бистро е поточето? Горе в планините, скрито сред тревите. Къде като цветя в полята най-хубави растат децата? В своята родина, в детската градина. ЛЕДА МИЛЕВА
 • ДГ "ПЪРВИ ЮНИ" ГАБРОВО
  ДГ "ПЪРВИ ЮНИ" ГАБРОВО
 • ДГ "ПЪРВИ ЮНИ" ГАБРОВО
  ДГ "ПЪРВИ ЮНИ" ГАБРОВО
  ДГ "ПЪРВИ ЮНИ" ГАБРОВО
  КЪДЕ? Къде най-сладко пеят птичките? В клоните зелени, дето са родени. Къде най-бистро е поточето? Горе в планините, скрито сред тревите. Къде като цветя в полята най-хубави растат децата? В своята родина, в детската градина. ЛЕДА МИЛЕВА
 • ДГ "ПЪРВИ ЮНИ" ГАБРОВО
  ДГ "ПЪРВИ ЮНИ" ГАБРОВО
 • ДГ "ПЪРВИ ЮНИ" ГАБРОВО
  ДГ "ПЪРВИ ЮНИ" ГАБРОВО
  ДГ "ПЪРВИ ЮНИ" ГАБРОВО
  КЪДЕ? Къде най-сладко пеят птичките? В клоните зелени, дето са родени. Къде най-бистро е поточето? Горе в планините, скрито сред тревите. Къде като цветя в полята най-хубави растат децата? В своята родина, в детската градина. ЛЕДА МИЛЕВА
 • ДГ "ПЪРВИ ЮНИ" ГАБРОВО
  ДГ "ПЪРВИ ЮНИ" ГАБРОВО
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в официалният уебсайт на

детска градина "Първи юни ", град Габрово!

 

„Най-важният период от живота не са годините прекарани в университета, а първият период от раждането до шестгодишна възраст.“ – Мария Монтесори

Новини

БЛАГОДАРИМ

Уведомление

Уважаеми родители