• ДЕТСКА ГРАДИНА "ПЪРВИ ЮНИ "
    ДЕТСКА ГРАДИНА "ПЪРВИ ЮНИ "
  • ДГ ПЪРВИ ЮНИ
    ДГ ПЪРВИ ЮНИ
  • ДГ "ПЪРВИ ЮНИ" ГАБРОВО
    ДГ "ПЪРВИ ЮНИ" ГАБРОВО
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в официалният уебсайт на

детска градина "Първи юни ", град Габрово!

 

„Най-важният период от живота не са годините прекарани в университета, а първият период от раждането до шестгодишна възраст.“ – Мария Монтесори

Проекти

ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В  УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

Във връзка с решение, взето на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, проведен на 28.04.2023 г., от 01 07.2023 г. до 31.12.2023 г. изпълнението на част от дейностите по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ продължи по операция „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (REACT - EU).

Научи повече
ЕНЕРГО-ПРО за обществото

ЕНЕРГО-ПРО за обществото

ПРОЕКТЪТ Е РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕНЕРГО-ПРО

Научи повече
"ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ"

"ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ"

BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Научи повече

Галерия