• ЧЕСТИТ ПЪРВИ ЮНИ
    ЧЕСТИТ ПЪРВИ ЮНИ
  • ДГ "ПЪРВИ ЮНИ" ГАБРОВО
    ДГ "ПЪРВИ ЮНИ" ГАБРОВО
  • ДЕТСКА ГРАДИНА "ПЪРВИ ЮНИ "
    ДЕТСКА ГРАДИНА "ПЪРВИ ЮНИ "
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в официалният уебсайт на

детска градина "Първи юни ", град Габрово!

 

„Най-важният период от живота не са годините прекарани в университета, а първият период от раждането до шестгодишна възраст.“ – Мария Монтесори

НовиниНови площадки за игра

Шест нови площадки за игра са изградени в двора на детската градина - пет за децата от 3 до 6 години и една за най-малките в яслената група.

Научи повече

Проекти

"ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ"

"ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ"

BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Научи повече
НП "ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА"

НП "ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА"

Образованието и грижите в ранна детска възраст полагат основните и допринасят за познавателното, езиковото, социалното и емоционалното развитие на децата. Осигуряването на достъп до образование и грижи в ранна детска възраст има съществено значение за развитието на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата. Затова е налице необходимост от стимулиране на изработването и прилагането на иновативни и авторски програмни системи, които да отговорят на спецификата и визията на съответната институция, а също така и на осигуряването на възможности за обсъждане и споделяне на натрупания опит и постигнатите резултати

Научи повече