Детска група "Слънчеви усмивки"

Детска група "Слънчеви усмивки"

Детска група "Слънчеви усмивки"

 

Персонал  група ПГ 6:

Веселина Николаева - старши учител

Иванка Христова - старши учител

Снежана Симеонова - помощник възпитател