ОТНОВО НА ДЕТСКА ГРАДИНА

ОТНОВО НА ДЕТСКА ГРАДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ОТ 26 МАЙ 2020 Г. ДЕЦАТА ЩЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ В ДГ "ПЪРВИ ЮНИ" ГАБРОВО

НА ЦЕНТРАЛНИЯ ВХОД СЛЕД ИЗМЕРВАНВЕ НА 

ТЕМПЕРАТУРАТА НА ДЕТЕТО.

ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦАТА,МОЛЯ ДА СЕ СПАЗВА НЕОБХОДИМАТА ДИСТАНЦИЯ ОТ 2 МЕТРА.

НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ РОДИТЕЛИ В СГРАДАТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.