УДОСТОВЕРЕНИЯ ПГ

УДОСТОВЕРЕНИЯ ПГ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА В ГРУПА ПГ 6 ,

 

Директорът на Детска градина „Първи юни”Габрово ще предава  Удостоверенията за завършено задължително предучилищно образование на децата  в  ПГ 6  в дните от 01.06.2020г. до  02.06.2020г. включително  от 08.30 ч. до 17.00ч. , срещу подпис.

   За връзка с директора звънете на централен вход на детската градина.