Възстановяване посещенията в детската градина

Възстановяване посещенията в детската градина

Възстановяване посещенията в детската градина

Уважаеми родители,

уведомяваме ви,че съгласно Заповед на Министъра на Здравеопазването

№ РД - 01-0194/30.03.2021 г. от 05 април 2021 г.се допуска изключение

от забраната по отношение посещенията в детските градини и детските ясли.