ВАЖНО!Прием първи клас 2022/2023

ВАЖНО!Прием първи клас 2022/2023

ВАЖНО!Прием първи клас 2022/2023

ГРАФИК

на дейностите за прием в първи клас в общинските училища

на територията на община Габрово за учебната 2022/2023 година.

 

ПРАВИЛА
за   прием в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово за учебната 2022/2023 година.