Ръководство

Ръководство

Румяна Василева - директор,тел.за връзка 0879 002 466

Нела Христова - психолог,тел.за връзка 0884 737 024

Невяна Христова - медицинска сестра,тел.за връзка 0896 640 945