ЕНЕРГО-ПРО за обществото

ЕНЕРГО-ПРО за обществото

ЕНЕРГО-ПРО за обществото

С финансиране осигурено от инициативата „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“, в Специална група на ДГ „Първи юни“, гр. Габрово, се закупиха нискотехнологични и високотехнологични средства, които подобряват и увеличават комуникативните умения на децата, които се затрудняват да използват устен и писмен език.

Реализирането на проекта дава възможност на невербалните деца да постигат значително по-високи нива на автономност и редуцират необходимостта си от асистиране при осъществяване на общуване. На децата се дава възможност да изразяват желания, потребности, болка, страх или да споделят емоциите си. По този начин детето комуникира ефективно, без да бъде непрекъснато зависимо от свой близък, който да превежда на околните.