КОНТАКТ С ПСИХОЛОГА НА ДГ "ПЪРВИ ЮНИ"

КОНТАКТ С ПСИХОЛОГА НА ДГ "ПЪРВИ ЮНИ"

Уважаеми родители,

 

   В осъществявания контакт с вас и децата в условията на извънредно положение и спазване на противоепидамиологичните мерки, се включва психолога на детската градина г- жа Н. Христова. При необходимост за децата на индивидуална подкрепа, тя е готова да бъде на разположение на родителите им за телефонна връзка всеки петък, във времевия диапазон 10.00ч.- 14.00ч.