Учители

Веселина Николаева - старши учител

Виктория Цуцова - музикален ръководител

Елена Паскова - учител

Иванка Христова - старши учител

Петя Христова - учител

Петя Кошерска - учител

Силвия Георгиева - учител

Христина Вълкова - учител