Учители

Веселина Николаева - старши учител

Елена Паскова - учител

Десислава Илиева - учител

Петя Кошерска - учител

Силвия Георгиева - учител

Христина Вълкова - старши учител