Учители

Веселина Николаева - старши учител

Елена Паскова - учител

Маргарита Василева - учител

Петя Кошерска - учител

Силвия Георгиева - учител

Христина Вълкова - старши учител

Ана Терзиева - ресурсен учител 

Весислава Колева -  учител