Учители

Веселина Николаева - старши учител

Виктория Цуцова - музикален ръководител

Галя  Петрова учител

Елена Паскова - учител

Иванка Христова - старши учител

Йоана Стойкова - учител

Петя Христова - учител

Петя Кошерска - учител

Силвия Георгиева - учител

Христина Вълкова - старши учител