Проект "Включващо обучение"

Проект "Включващо обучение"

Проект "Включващо обучение"

12.09.2017

От 2014г. ДГ „Първи юни” е включена и работи по проект „Включващо обучение”.

Назначените към проекта логопед и психолог работеха с децата от ЦНСТ кв. Борово посещаващи специална група.