"Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"

"Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"

"Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"

12.09.2017

Даниела Кискинова - ресурсен учител

Татяна Радкова - логопед

Теодора Янакиева - психолог