Резултати от избора на обществен съвет към ДГ "Първи юни"Габрово

Резултати от избора на обществен съвет към ДГ "Първи юни"Габрово