За родители

Главен бутон "За родители"

Тук може да добавите разнообразна информация. В бутона може да се добави обща (уводна информация), последвана от вътрешни страници (статии или категории съдържащи статии). Във всяка страница може да добавяте богато съдържание - текстовият редактор дава възможност за цялостно форматиране на текста, прикачане на изображения, файлове, видео и други. Също така може да добавяте допълнителни изображения и файлове към всяка страница (излизащи в най-долната част на страницата).

Бутонът може да бъде показан или скрит (в случай че няма да го изполвате).

В случай че желаете може да преименувате бутона, за да използвате за друго.

...