Нови площадки за игра

Нови площадки за игра

Нови площадки за игра

Обектът е съфинансиран от Община Габрово и от Министерството на труда и социалната политика по

програма „Красива България“.