Дейности

За учебната 2022-2023 г. в детска градина "Име на детското заведение" за децата от трета и четвъра група организираме следните допълнителни дейности:

Понеделник:

1. III а група: Клуб "Приказен свят" от 10:50 до 11:50 часа - ръководител: старши учител Име Фамилия

2. III б група: Клуб "Приятели на природата" от 10:50 до 11:50 часа - ръководител: учител Име Фамилия

3. IV а група: "Фолклорен клуб" от 10:50 до 11:50 часа - ръководител: учител Име Фамилия

Вторник:

1. IV б група: Школа "Английски език" от 10:50 до 11:50 часа - ръководител: учител Име Фамилия

Сряда:

1. III б група: Клуб "Приказен свят" от 10:50 до 11:50 часа - ръководител: старши учител Име Фамилия

2. IV а група: школа "Английски език" от 10:50 до 11:50 часа - ръководител: учител Име Фамилия

3. IV б група: "Фолклорен клуб" от 10:50 до 11:50 часа - ръководител: учител Име Фамилия

Четвъртък:

1. III а група: Клуб "Приятели на природата" от 11:00 до 12:10 часа - ръководител: учител Име Фамилия

Всички занимания, организирани от нас са безплатни за децата и се провеждат на територията на детската градина

 

Други допълнителни дейности през учебната 2022/2023 година:

Вторник:

1.III  а, III б, IVа,  IV б групи: Спортна школа "Тенис на корт"