СПЕЦИАЛНА ГРУПА

СПЕЦИАЛНА ГРУПА

СПЕЦИАЛНА ГРУПА

УЧИТЕЛИ :

АНА ТЕРЗИЕВА      - СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ
КАМЕЛИЯ КОЛЕВА - СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ 

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ
ВЕЛИНА МИТЕВА