СПЕЦИАЛНА ГРУПА

СПЕЦИАЛНА ГРУПА

СПЕЦИАЛНА ГРУПА

ТЕЛ.ЗА ВРЪЗКА  0879 826 251

УЧИТЕЛИ :

АНА ТЕРЗИЕВА      - СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ
ВЕСИСЛАВА КОЛЕВА - УЧИТЕЛ ДГ 

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА