СПЕЦИАЛНА ГРУПА

СПЕЦИАЛНА ГРУПА

СПЕЦИАЛНА ГРУПА

ТЕЛ.ЗА ВРЪЗКА  066 804 528

УЧИТЕЛИ :

АНА ТЕРЗИЕВА      - СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ
ВЕСИСЛАВА КОЛЕВА - УЧИТЕЛ ДГ 

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА

 

В специална група предлагаме защитена и позитивна среда, подпомагаща игри и занимания за деца със СОП.

Нашата цел е развиване способностите и силните страни на децата, развиване и подобряване на поведенческите им  умения нужни за ежедневното общуване.

Стремим се децата да се чувстват приети, подкрепени и уверени.