Детска група "Палави звездички"

Детска група "Палави звездички"

Детска група "Палави звездички"

Персонал I ва  група :

Христина Вълкова - старши учител

Петя Кошерска - учител детска градина

Ирина Гюровска - помощник възпитател