Детска група "Палави звездички"

Детска група "Палави звездички"

Детска група "Палави звездички"

телефон за връзка 066 804 528

Персонал   група :

Христина Вълкова - старши учител

Петя Кошерска - учител детска градина

Даниела Димитрова - Минчева - помощник възпитател