Прием в ДГ "Първи юни"

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ОТПИСВАНЕ В/ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЪРВИ ЮНИ“- гр.ГАБРОВО

  • Кандидатстването става чрез подаване на заявление по образец  от родител/настойник на детето или упълномощено от него лице,който носи отговорност за коректността на подадената информация;
  • Заявление за прием на децата се подава от първия работен ден на месец януари до 20 май на съответната календарна година, за да се сформират групите в детската градина;
  • Може да се подават и през цялата календарна година, като приемът се осъществява в зависимост от свободните места в детската градина.
  • Заявлението може да подадете и по електронен път на email  на ДГ "Първи юни" 1yuni_dg@mail.bg