Новини

Анкета на Община Габрово

През учебната 2023/2024 г. се предвижда въвеждане на задължително предучилищно образование на децата от 4-годишна възраст.

Научи повече

БЕЗ ТАКСА ДГ ПГ 5 И ПГ 6

КМЕТЪТ НА ГАБРОВО ПРЕДЛАГА ДА НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА ПРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА

Научи повече

Служебни бележки за отпускане на помощи

Във връзка със Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на министъра на здравеопазването, дирекция социално подпомагане (ДСП) НЯМА да изисква служебни бележки за отпускане на помощи на родители в неплатен отпуск за периода от 30.11.2020г. до 21.12.2020г. Такива служебни бележки не са необходими на ДСП.

Научи повече

ПРАВИЛА

ПРАВИЛА ЗА РОДИТЕЛИТЕ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИСЪСТВЕНАТА ФОРМА В ДГ „ПЪРВИ ЮНИ”

Научи повече

Удостоверения ПГ

получаването на Удостоверение за задължително предучилищно образование

Научи повече