Уведомление за плащане такси ДГ

Уведомление за плащане такси ДГ

Уведомление за плащане такси ДГ

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви,

че дължимите такси  за месец февруари 2020 г.

пожете да платите по банков път.

Благодарил !