Уважаеми родители

Уважаеми родители

Уважаеми родители

Уважаеми родители, 
със заповед РД-01-154/26.03.2020г. на Министъра на здравеопазването срокът на въведените противоепидемични мерки се удължава до 12.04.2020г. включително.
Бъдете здрави! ????