ВАЖНО!Прием първи клас 2020/2021

ВАЖНО!Прием първи клас 2020/2021

 

ГРАФИК

на дейностите за прием в първи клас в общинските училища

на територията на община Габрово за учебната 2020/2021 година.

 

ПРАВИЛА
за  прием в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово за учебната 2020/2021 година.