ИНИЦИАТИВА 160г. ГАБРОВО

ИНИЦИАТИВА 160г. ГАБРОВО

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Месец май 2020 година е паметен  за град Габрово, когато ще отбележим 160 години от неговото създаване. Въпреки затрудненията, наложени от ограниченията на извънредното положение във връзка с пандемията Ковид -19, СБУ – Габрово и учителската колегия изказват готовност да организират и участват в честванията на майските паметни дати, като за целта предлагаме няколко творчески инициативи и креативни задачи за участие на децата, учениците, учителите /по желание могат да участват и на родителите/ и обществените   институции във връзка с отбелязване на: 1-ви май  – Ден на труда, 6-ти май - Ден на храбростта и родолюбието, 9-ти май - Ден на Европа и Ден на победата над фашизма, 11-ти май – Ден на св. равноапостолни Кирил и Методий, 17 май – ден на Габрово, 24-ти май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, като обявяваме следните конкурси:

 

  1. За детските градини, начална и предучилищна степен в училищата конкурс за рисунка във формат А4 или А3 (без ограничения на използваните техники/ на тема:  „Габрово – моят роден град“ „ Моят учител“, „Моето училище“
  2. За начална, прогимназиална и гимназиална степен в училищата конкурс за:
  • Създаване на аргументативен текст /есе/ (до 2 страници, формат А4 едностранно, шрифт и размер Times New Roman 12.) на тема:„Социалната роля на учителя от Възраждането до 21.век“
  • Създаване на аудио или видео клип на музикален поздрав към дейците на образованието и културата по повод на 11-ти май, 17-ти май, 24-ти май (до 10 минути)
  • Създаване на авторски художествени текстове (стихотворение или разказ) и/ или презентация (до 15 слайда) на тема: „От перото до мишката“ /Еволюционни периоди на българското образование от килийното училище до съвременното дистанционно обучение в електронна среда/
  • Създаване на презентация на тема: “Бележити габровци“ по повод 160 години от създаване на град Габрово (за представяне на авторитетни габровски дейци с принос в областта на образованието, културата, етнографията и изкуствата - до 15 слайда).

Конкурсите се провеждат дистанционно, като срокът за изпращане на рисунките, есетата, литературните творби, клиповете и презентациите е до 11 май 2020 година на електронната поща на СБУ – Габрово: sbu_gabrovo@abv.bg